Thiếu Lâm Vũ Bá

Thiếu lâm Vũ Bá – Kung fu truyền thống Việt-Trung

Khai giảng năm học 2018-2019

Bắt đầu từ ngày 05/09/2018

Nhận đăng kí trong suốt năm học

Kung fu người lớn và trẻ em

Thứ tư 18h00 - 21h30

Sanda - Sanshou

Thứ bảy 14h00 – 18h00

Múa lân và múa rồng

Thứ ba 19h00 – 21h30


AKSVB – câu lạc bộ kung fu Thiếu Lâm Vũ Bá – tổ chức tại Strasbourg các khóa học kung fu truyền thống Việt- Trung, múa lân và múa rồng, chiến đấu sanda và sanshou, quyền anh Việt Nam, nhào lộn.  

Thừa hưởng những tinh hoa trong trường phái, ông Remy Huỳnh Hoareau đã sáng tạo và phát triển kỹ thuật Thiếu Lâm Vũ Bá ở Pháp và Việt Nam.  

Được đào tạo trực tiếp bởi võ sư Rémy Huỳnh và con trai ông, Erwin Guet hiện đang điều hành trường học ở Strasbourg.  

Các khóa học được giảng dạy tại trường học Neufeld, 1 Rue du Sundgau, 67000 Strasbourg.
Để biết thêm thông tin : lịch học và đăng ký.