Thiếu Lâm Vũ Bá

Thiếu lâm Vũ Bá – Kung fu truyền thống Việt-Trung

Các lớp học bắt đầu lại vào ngày thứ tư 06/09/2023.

Lớp học thử miễn phí vào ngày thứ tư và thứ bảy.

Đăng ký được chấp nhận trong suốt năm học.

 

AKSVB – câu lạc bộ kung fu Thiếu Lâm Vũ Bá – tổ chức tại Strasbourg các khóa học kung fu truyền thống Việt- Trung, múa lân và múa rồng, chiến đấu sanda và sanshou, quyền anh Việt Nam, nhào lộn.

Thừa hưởng những tinh hoa trong trường phái, ông Remy Huỳnh Hoareau đã sáng tạo và phát triển kỹ thuật Thiếu Lâm Vũ Bá ở Pháp và Việt Nam.

Được đào tạo trực tiếp bởi võ sư Rémy Huỳnh và con trai ông, Erwin Guet hiện đang điều hành trường học ở Strasbourg.

Các khóa học được giảng dạy tại trường học Neufeld, 1 Rue du Sundgau, 67000 Strasbourg.
Để biết thêm thông tin : lịch học và đăng ký.