Khoá học cho trẻ em

Trường thiếu lâm Vu Ba có hai lớp học mỗi tuần dành cho trẻ em

 • Khoá học võ kung fu truyền thống và hiện đại Thứ tư 18h00–19h30
 • Khoá học múa lân và múa rồng Thứ ba 19h00–21h00

Địa điểm

 • Thứ ba : Phòng tập của trường tại Gliesberg, ngõ / đường Gliesberg, 67200 Strasbourg Koenigshoffen
 • Thứ tư : Phòng tập của trường tại Neufeld, số 1 đường Sundgau, 67100 Strasbourg Neudorf

Khoá học cho người lớn

Năm lớp học mỗi tuần dành cho người lớn:

 • Cho người bắt đầu học võ kung fu truyền thống : Thứ tư, 19h30 – 21h30
 • Lớp học múa lân và múa rồng : Thứ ba, 19h00 – 21h30
 • Lớp học nhào lộn : Thứ sáu, 19h00 – 21h00
 • Lớp học đói kháng sanda và sanshou : Thứ bảy, 14h00 – 18h00
 • Lớp học võ cổ truyền : Thứ hai, 19h00 – 21h30

Địa điểm

 • Thứ hai, Thứ tư, Thứ sáu, Thứ bảy : Phòng tập của trường tại Neufeld, số 1 đường Sundgau, 67100 Strasbourg Neudorf.
 • Thứ ba : Phòng tập của trường tại Gliesberg, bế tắc/con đường Gliesberg, 67200 Strasbourg Koenigshoffen.

Phụ trách, hướng dẫn

Tất cả các giờ học đều được hướng dẫn, theo dõi bởi :

 • Erwin Guet, hướng dẫn viên được chứng nhận bởi Hiệp hội FFWUSHU, đai đen nhất đẳng.
 • Franck Beaubois, hướng dẫn viên được chứng nhận bởi Hiệp hội FFWUSHU, đai đen nhất đẳng.
 • Pierre Chanthalangsy, hướng dẫn viên được chứng nhận bởi Hiệp hội FFWUSHU, đai đen nhất đẳng.