Khoá học cho trẻ em

Trường Thiếu Lâm Vũ Bá có một lớp mỗi tuần cho trẻ em

 • Khoá học võ kung fu truyền thống và hiện đại Thứ tư 18h00–19h30.

Địa điểm

 • Thứ tư : Phòng tập của trường tại Neufeld, số 1 đường Sundgau, 67100 Strasbourg Neudorf

Khoá học cho người lớn

Năm lớp học mỗi tuần dành cho người lớn:

 • Cho người bắt đầu học võ kung fu truyền thống : Thứ tư, 19h30 – 21h30
 • Lớp học múa lân và múa rồng : Thứ sáu, 19h00 – 21h30
 • Lớp học nhào lộn : Thứ sáu, 19h00 – 21h00
 • Lớp học đói kháng sanda và sanshou : Thứ bảy, 12h00 – 16h00
 • Lớp học võ cổ truyền : Thứ hai, 19h00 – 21h30

Địa điểm

 • Thứ hai, Thứ tư, Thứ sáu, Thứ bảy : Phòng tập của trường tại Neufeld, số 1 đường Sundgau, 67100 Strasbourg Neudorf.

Phụ trách, hướng dẫn

Tất cả các giờ học đều được hướng dẫn, theo dõi bởi :

 • Erwin Guet, hướng dẫn viên được chứng nhận bởi Hiệp hội FFK, đai đen nhất đẳng.
 • Franck Beaubois, hướng dẫn viên được chứng nhận bởi Hiệp hội FFK, đai đen nhất đẳng.
 • Christophe Praitano, hướng dẫn viên được chứng nhận bởi Hiệp hội FFK, đai đen nhất đẳng.
 • Virginie Gorzelski, phụ tá.
 • Solène Burot-Kaiser, phụ tá.
 • Victor Ubrich, phụ tá.
 • Phuong Vu N’Guyen, phụ tá.
 • Antoine Gerber, phụ tá.
 • Jonas Juif, phụ tá.
 • Adèle Hinderer, phụ tá.
 • Sarah Lauffer, phụ tá.
 • Younes Pillon, phụ tá.
 • Nathan Bravo, phụ tá.
 • Erwan Delorme, phụ tá.
 • Violette Puls, phụ tá.