Đăng ký học

Đăng ký trong suốt năm học, bắt đầu từ thứ tư thứ hai của tháng chín. Cho người mới bắt đầu học : chỉ đăng ký vào thứ tư.

Giấy tờ cần thiết :

 • Học phí.
 • Chứng nhận y tế đảm bảo không bị cấm luyện tập võ kung fu giải trí và thi đấu
 • 2 ảnh thẻ
 • đơn đăng kí đã điền đầy đủ
 • đối với trẻ em và người dưới 18 tuổi : chứng nhận cho phép của cha mẹ

AKSVB nhận đặt hàng trang phục và dụng cụ luyện tập cho học sinh :

 • Quần áo kung fu
 • Găng tay
 • Bảo vệ đốt chân
 • Găng tay hở ngón
 • Mũ bảo vệ

Học phí

Thanh toán một lần Thanh toán 3 lần
Người lớn 220€
chèque hoặc tiền mặt
2×70€ + 1×80€
Chỉ nhận chèque
Trẻ em 120€
chèque hoặc tiền mặt
3×40€
Chỉ nhận chèque
Nộp học phí Bắt đầu từ tháng thứ hai
 • Bắt đầu từ tháng thứ hai
 • Tháng hai trong năm
 • Tháng ba trong năm

 

Học phí nửa năm

Thanh toán một lần Thanh toán 3 lần
Người lớn 140€
chèque hoặc tiền mặt
2×50€ + 1×40€
Chỉ nhận chèque
Trẻ em 90€
chèque hoặc tiền mặt
3×30€
Chỉ nhận chèque

Chỉ bắt đầu từ tháng một hàng năm (trong thời gian đang diễn ra mùa học).

Tiền học phí (trả một lần hay 3 lần) được trả đầy đủ tại thời điểm đăng kí.