Đăng ký học

Đăng ký trong suốt năm học, bắt đầu từ thứ tư thứ hai của tháng chín. Cho người mới bắt đầu học : chỉ đăng ký vào thứ tư.

Giấy tờ cần thiết :

  • Học phí.
  • Chứng nhận y tế đảm bảo không bị cấm luyện tập võ kung fu giải trí và thi đấu
  • 2 ảnh thẻ
  • đơn đăng kí đã điền đầy đủ
  • đối với trẻ em và người dưới 18 tuổi : chứng nhận cho phép của cha mẹ

AKSVB nhận đặt hàng trang phục và dụng cụ luyện tập cho học sinh :

  • Quần áo kung fu
  • Găng tay
  • Bảo vệ đốt chân
  • Găng tay hở ngón
  • Mũ bảo vệ

Học phí

Thanh toán một lần Thanh toán 2 lần
Người lớn 250€
chèque hoặc tiền mặt
2×125€
Chỉ nhận chèque
Trẻ em 150€
chèque hoặc tiền mặt
2×75€
Chỉ nhận chèque
Nộp học phí Bắt đầu từ tháng thứ hai Bắt đầu từ tháng thứ hai và ba

 

Học phí nửa năm

Thanh toán một lần
Người lớn 180€
chèque hoặc tiền mặt
Trẻ em 100€
chèque hoặc tiền mặt

Chỉ bắt đầu từ tháng ba hàng năm (trong thời gian đang diễn ra mùa học).

Tiền học phí (trả một lần hay 3 lần) được trả đầy đủ tại thời điểm đăng kí.